Тема: Светлина; Одбивање и прекршување на светлината

ДИЈАГРАМИ НА ЗРАЦИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Светлина; Ги истражуваме сенките, Сенка и полусенка

СЕНКИ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Светлина; Како ги гледаме физичките тела

ОДНЕСУВАЊЕ НА БРАНОВИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Земјата и подалеку; Ѕвезди и планети, Разбирање на Сончевиот систем

СОНЧЕВ СИСТЕМ - ДЕЛ 1

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Земјата и подалеку; Ѕвезди и планети, Разбирање на Сончевиот систем

СОНЧЕВ СИСТЕМ - ДЕЛ 2

Одделение: 8 одделение

Наскоро