ШТО СЕ СОЛИ?

Тема: Добивање на соли
Наставна eдиница: Соли
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кое од овие соединенија е сол?

Fe₂0₃
H₂0
MgCl₂
HNO₃

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која од овие реакции образува сол?

Киселинско-базна неутрализација
Електролиза
Реакција на вода со база
Корозија на метал

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели