ШТО СЕ СОЛИ?

Тема: Добивање на соли
Наставна eдиница: Соли
Одделение: 9 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Кое од овие соединенија е сол?

Fe₂0₃
H₂0
MgCl₂
HNO₃

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која од овие реакции образува сол?

Киселинско-базна неутрализација
Електролиза
Реакција на вода со база
Корозија на метал

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Доколку сакате да додадете ново прашање на видеото кликнете на копчето "Додади прашање" и пополнете го формуларот. Откако ќе ги внесете информациите за прашањето продолжете со додавање на одговорите преку копчето "Додади нов одговор". Кога ќе ги внесете сите потребни информации кликнете на копчето "Прикачи" за да го одобриме прашањето.

Сподели