ЕКСТРАКЦИЈА НА АЛУМИНИУМ СО ЕЛЕКТРОЛИЗА

Тема: Низа на реактивност на металите
Наставна eдиница: Низата на реактивност и методите на екстракција (извлекување)
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели