Синџири и мрежи на исхрана

Тема: Живите организми во нивната животната средина
Наставна eдиница: Синџири на исхрана
Одделение: 7 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Со кој од овие организми може да почне синџирот на исхрана?

Синоличка
Габа
Бумбар
Елен
Рис

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Според тебе, што може да се случи доколку сите полжави во шумата изумрат?

Ќе има повеќе растенија
Ќе има повеќе бумбари што ги јадат растенијата
Ќе има повеќе растенија, скакулци и пајаци
Ќе има помалку глувци и бувови
Сè oд горенаведеното

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели