ШТО СЕ ХРОМОЗОМИ

Тема: Природна селекција
Наставна eдиница: Гени и хромозоми
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Колку парови хромозоми има кај луѓето?

23
13
24

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Колкав број на хромозоми имаат слоновите?

23
28
9

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Колку пара хромозоми имаат морковите?

7
12
9

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Од што се изградени хромозомите?

клетка
ДНК
глукоза

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Каква улога има центромерот кај хромозоните?

ги одделува удвоените хромозоми
ги држи заедно удвоените хромозоми
нема никаква улога

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Што се случува со хромозомите при делбата на клетката?

Тие се удвојуваат
Тие се оддвојуваат
Тие остануваат во иста форма

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Хромозомите се пренесуваат од родителите на потомство и нивната важна улога е да овозможат:

ДНК да се копира
да има сличности помеѓу родителите и потомство
да се пренесат физички карактеристики

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели