ПОДРЕДУВАЊЕ НА ДРОПКИ ПО ГОЛЕМИНА

Тема: Број
Наставна eдиница: Подредување и споредување дропки
Одделение: 6 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кое е правилното подредување на овие дропки: 7/8, 1/3, 4/9, 1/2?

1/2, 1/3, 7/8, 4/9
1/3, 4/9, 1/2, 7/8
1/3, 1/2, 7/8, 4/9

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Како правилно подредуваме дропки?

Од најмал до најголем броител, без разлика на именителот.
Од најмал до најголем именител, без разлика на броителот
Од најмал до најголем броител, кога сите дропки имаат ист именител

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели