ПОДРЕДУВАЊЕ НА ДРОПКИ ПО ГОЛЕМИНА

Тема: Број
Наставна eдиница: Подредување и споредување дропки
Одделение: 6 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Кое е правилното подредување на овие дропки: 7/8, 1/3, 4/9, 1/2?

1/2, 1/3, 7/8, 4/9
1/3, 4/9, 1/2, 7/8
1/3, 1/2, 7/8, 4/9

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Како правилно подредуваме дропки?

Од најмал до најголем броител, без разлика на именителот.
Од најмал до најголем именител, без разлика на броителот
Од најмал до најголем броител, кога сите дропки имаат ист именител

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Доколку сакате да додадете ново прашање на видеото кликнете на копчето "Додади прашање" и пополнете го формуларот. Откако ќе ги внесете информациите за прашањето продолжете со додавање на одговорите преку копчето "Додади нов одговор". Кога ќе ги внесете сите потребни информации кликнете на копчето "Прикачи" за да го одобриме прашањето.

Сподели