ЕКВИВАЛЕНТНИ ДРОПКИ

Тема: Број
Наставна eдиница: Еквивалентни дропки
Одделение: 6 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кои од овие дропки се еквивалентни?

1/7 и 3/21
1/2 и 2/6
7/8 и 7/4

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која од овие дропки е еквивалентна на 4/16 и зошто?

2/4 затоа што 2 и 4 се квадратни корени од 4 и 16
2/8 затоа што броителот и именителот на 4/16 се поделени со истиот број 2.
2/14 затоа што од броителот и именителот на 4/16 е одземен истиот број 2

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели