ЕКВИВАЛЕНТНИ ДРОПКИ

Тема: Број
Наставна eдиница: Еквивалентни дропки
Одделение: 6 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кои од овие дропки се еквивалентни?

1/7 и 3/21
1/2 и 2/6
7/8 и 7/4

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која од овие дропки е еквивалентна на 4/16 и зошто?

2/4 затоа што 2 и 4 се квадратни корени од 4 и 16
2/8 затоа што броителот и именителот на 4/16 се поделени со истиот број 2.
2/14 затоа што од броителот и именителот на 4/16 е одземен истиот број 2

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Доколку броителот го поделиме со некој број, што треба да му направиме на именителот за дропката да биде еквивалентна?

Да го помножиме со истиот број.
Да го поделиме со истиот број.
в) Да го собереме со истиот број.
Да го одземеме со истиот број.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели