ОДНЕСУВАЊЕ НА БРАНОВИ

Тема: Светлина
Наставна eдиница: Како ги гледаме физичките тела
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Небото е сино поради...

Трансмисија
Рефлексија
Расејување
Дифракција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кој вид на светлина би го апсорбирала тревата?

Сината
Зелената
Жолтата
Црвената

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели