ОДНЕСУВАЊЕ НА БРАНОВИ

Тема: Светлина
Наставна eдиница: Како ги гледаме физичките тела
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Небото е сино поради...

Трансмисија
Рефлексија
Расејување
Дифракција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кој вид на светлина би го апсорбирала тревата?

Сината
Зелената
Жолтата
Црвената

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Како последица од кое својство на звучните бранови настанува ехо?

викање многу гласно
одбивање
прекршување

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Кој вид светлина го апсорбира бело парче ткаенина?

сите бои што се содржат во белата светлина
ниедна од компонентите (светлините) што се содржат во белата боја.
зелена, жолта и црвена

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Која светлина ја рефлектира зелениот лист?

зелена
црвена и жолта светлина
ниеднa

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Кој од овие предмети користи дифракција за да функционира?

кај касетофонот
кај грамофонот
кај мегафонот
кај диктафонот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Небото е сино како последица од појавата:

дисперзија на светлината
дифракција на светлината
рассејување на светлината

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели