ДОБИВАЊЕ НА РАСТВОРЛИВИ СОЛИ

Тема: Добивање на соли
Наставна eдиница: Резимирање на пристапите за добивање соли
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кои се продуктите на оваа реакција: CuO + H₂SO₄ → ?

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кои се продуктите на оваа реакција: CuO + H₂SO₄ → ?

H₂Cu +S₂ + O₂
CuSO₄ + H₂
CuSO₄ + H₂0
Cu + H₂0 + S0₂

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели