ДОБИВАЊЕ НА НЕРАСТВОРЛИВИ СОЛИ

Тема: Добивање на соли
Наставна eдиница: Резимирање на пристапите за добивање соли
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Која од следните реакции претставува образување на нерастворлива сол?

NaI(aq) + AgNO₃(aq) → NaNO₃(aq) + AgI(s)
4Fe(s) + 3O₂(g) → 2Fe₂O₃(s)
Cu0(s) + 2HNO₃(l) → Cu(NO₃)₂(aq) + H₂O(l)
ZnCO₃(s) + HCl(l) → ZnCl₂(aq) + H₂O(l)

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која супстанца се користи при рендгенско снимање на гастро-интестиналниот тракт?

H₂O(l)
ZnCl₂(aq)
Cu(NO₃)₂(aq)
HNO₃(l)
BaSO₄(s)

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели