ПРАВИЛА НА РАСТВОРЛИВОСТ

Тема: Добивање на соли
Наставна eдиница: Резимирање на постапките за добивање на соли
Одделение: 9 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Која од следниве соли не е растворлива во вода?

KCl
FeI₂
AgBr
NaCl

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која од овие соли е нерастворлива во вода?

MgOH₂
NH₄OH
KOH
NaOH

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели