ПРАВИЛА НА РАСТВОРЛИВОСТ

Тема: Добивање на соли
Наставна eдиница: Резимирање на постапките за добивање на соли
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Која од следниве соли не е растворлива во вода?

KCl
FeI₂
AgBr
NaCl

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која од овие соли е нерастворлива во вода?

MgOH₂
NH₄OH
KOH
NaOH

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели