ПРАВИЛА НА РАСТВОРЛИВОСТ

Тема: Добивање на соли
Наставна eдиница: Резимирање на постапките за добивање на соли
Одделение: 9 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Која од следниве соли не е растворлива во вода?

KCl
FeI₂
AgBr
NaCl

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која од овие соли е нерастворлива во вода?

MgOH₂
NH₄OH
KOH
NaOH

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Доколку сакате да додадете ново прашање на видеото кликнете на копчето "Додади прашање" и пополнете го формуларот. Откако ќе ги внесете информациите за прашањето продолжете со додавање на одговорите преку копчето "Додади нов одговор". Кога ќе ги внесете сите потребни информации кликнете на копчето "Прикачи" за да го одобриме прашањето.

Сподели