ПРОМЕНИ ВО АТМОСФЕРАТА

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија
Наставна eдиница: Евалуација на примената на горивото
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели