ДИЈАГРАМИ НА ЗРАЦИ

Тема: Светлина
Наставна eдиница: Одбивање и прекршување на светлината
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Зошто кога си во базен нозете ти изгледаат покуси отколку што се?

Заради одбивање на светлината
Заради рефракција на светлината
Заради расејување на светлината
Заради рефлексија на светлината

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Ако зрак светлина падне врз мазна површина под агол 60°, под кој агол ќе биде одбиен?

90°

30°
60°

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели