ДИЈАГРАМИ НА ЗРАЦИ

Тема: Светлина
Наставна eдиница: Одбивање и прекршување на светлината
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Зошто кога си во базен нозете ти изгледаат покуси отколку што се?

Заради одбивање на светлината
Заради рефракција на светлината
Заради расејување на светлината
Заради рефлексија на светлината

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Ако зрак светлина падне врз мазна површина под агол 60°, под кој агол ќе биде одбиен?

90°

30°
60°

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Каков бран е светлината?

електромагнетен
голем бран
брз бран
сјаен бран

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Ако упадниот агол е 60 степени,тогаш колкав е аголот на одбивање?

90 степени
75 степени
60 степени
30 степени

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Која е причината за рефракција?

различна брзина на светлината кога таа минува низ различни средини
затоа што светлината се витка кога ќе влези во средина каде што има различна висина

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Колкав треба да е упадниот агол што го образува упадниот светлински зрак со нормалата на граничната површина за зракот да не се прекрши?

75 степени
120 степени
115 степени
90 степени

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели