ВЕРОЈАТНОСТ ДЕЛ 2

Тема: Работа со податоци
Наставна eдиница: Веројатност на последователни настани
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Како поинаку можеме да запишеме 20%?

0,02
1/2
1/5

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Колкава е веројатноста да извлечеме жолто топче од кутија со 3 жолти и 5 сини топчиња?

3/8
5/8
1/8

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели