ВЕРОЈАТНОСТ ДЕЛ 2

Тема: Работа со податоци
Наставна eдиница: Веројатност на последователни настани
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Како поинаку можеме да запишеме 20%?

0,02
1/2
1/5

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Колкава е веројатноста да извлечеме жолто топче од кутија со 3 жолти и 5 сини топчиња?

3/8
5/8
1/8

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели