ВЕРОЈАТНОСТ ДЕЛ 1

Тема: Работа со податоци
Наставна eдиница: Исход на поединечни и последователни настани
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Што значи веројатност од 1?

Дека настанот никогаш не се случува.
Веројатност од 10%
Дека настанот со сигурност се случува.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која е веројатноста да се добие збир помал или еднаков на 3 при фрлање на две коцки?

2/36
3/36
4/36

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели