ТЕОРЕМИ ЗА КРУЖНИЦА ДЕЛ 2

Тема: Геометрија
Наставна eдиница: Агли во круг - втор дел
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Аголот помеѓу тангентата и радиусот во допирната точка е:

45 степени
90 степени
180 степени

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели