ТЕОРЕМИ ЗА КРУЖНИЦА ДЕЛ 1

Тема: Геометрија
Наставна eдиница: Агли во круг - прв дел
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Централниот агол е:

двојно помал од аголот со теме во кружницата
двојно поголем од аголот со теме во кружницата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Спротивните агли на впишан четириаголник се:

Еднакви
Со збир од 180 степени

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели