ШТО ГИ ПРАВИ СОЕДИНЕНИЈАТА КИСЕЛИ?

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Што ги прави соединенијата кисели?
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. При кој од следните хемиски процеси се образува сулфурна киселина?

Разложување на сулфур диоксид.
Реакција на сулфур оксид со вода.
Реакција на сулфур оксид со јаглерод диоксид.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кој гас од атмосферата прави дождот секогаш да биде слабо кисел?

Водород
Јаглерод диоксид
Азот
Кислород

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Која е pH вредноста на неутрален раствор (кој не е ни кисел ни базен)?

7
1
14
0

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Која е pH вредноста на јаките киселини?

10
14
7
0

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Лимонадата има pH 3, а кафето pH 5. Кој е односот помеѓу бројот на хидрониум јони во чаша лимонада и во чаша кафе?

Кафето и лимонадата имаат ист број на хидрониум јони.
Кафето има 1000 пати повеќе хидрониум јони од лимонадата.
Лимонадата има 10 пати повеќе хидрониум јони од кафето.
Лимонадата има 100 пати повеќе хидрониум јони од кафето.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели