КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ

Тема: Геометрија
Наставна eдиница: Сличност на 2Д форми
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Доколку ги помножиме должините на страните на еден квадрат со 3, колкав би бил коефициентот на зголемување на плоштината?

6
3
9

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели