ВНАТРЕШНИ АГЛИ

Тема: Геометрија
Наставна eдиница: Збир на внатрешни агли во многуаголник
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Колкав е збирот на внатрешните агли во еден стоаголник?

36100
17640
18000
10360

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели