РЕШАВАЊЕ НА РАВЕНКИ СО ПРОЦЕНКА

Тема: Алгебра
Наставна eдиница: Решавање едноставни линеарни равенки
Одделение: 7 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. x - 6 = 8

x = 2
x = -2
x = 6
x = 14

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. 4x + 2 = 10

x = 4
x = 3
x = 2
x = 1

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели