РЕШАВАЊЕ НА РАВЕНКИ СО ПРОЦЕНКА

Тема: Алгебра
Наставна eдиница: Решавање едноставни линеарни равенки
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. x - 6 = 8

x = 2
x = -2
x = 6
x = 14

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. 4x + 2 = 10

x = 4
x = 3
x = 2
x = 1

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. 2(x-3)=18

x = 12
x = 6
x = 11
x = 9

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели