РЕШАВАЊЕ НА РАВЕНКИ КОИ ВКЛУЧУВААТ ДРОПКИ

Тема: Алгебра
Наставна eдиница: Решавање едноставни линеарни равенки
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. (3x + 10) / 4 = 7

x = 5
x = 6
x = 7
x = 8

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. (4 + 5x)/3 = (2x - 4)/4

x = 2
x = -2
x = 1
x = -1

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели