РЕШАВАЊЕ НА РАВЕНКИ КОИ ВКЛУЧУВААТ ДРОПКИ

Тема: Алгебра
Наставна eдиница: Решавање едноставни линеарни равенки
Одделение: 7 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. (3x + 10) / 4 = 7

x = 5
x = 6
x = 7
x = 8

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. (4 + 5x)/3 = (2x - 4)/4

x = 2
x = -2
x = 1
x = -1

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели