МИКРОФОНИ, ЗВУЧНИЦИ И СЛУШАЛКИ

Тема: Електрицитет и магнетизам
Наставна eдиница: Примена на електромагнет. Електромагнетна индукција
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Што го предизвикува движењето на дијафрагмата во звучникот?

Взаемното дејство помеѓу две постојани магнетни полиња.
Взаемното дејство помеѓу едно постојано и едно променливо магнетно поле.
Взаемното дејство помеѓу две променливи магнетни полиња.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Микрофоните и звучниците се:

кондензатори
отпорници
трансдуктори
трансформатори

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели