СТРУЈА И МАГНЕТНО ПОЛЕ

Тема: Електрицитет и магнетизам
Наставна eдиница: Електромагнет – магнетно дејство на електрична струја
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кога низ жица тече струја, околу жицата се создава...

Кружно електрично поле
Кружно магнетно поле
Триаголно електрично поле
Триаголно магнетно поле

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. За да се привлечат 20 пати повеќе спојници, потребно е...

4 пати повеќе намотки и 5 пати посилна струја
20 пати повеќе намотки
40 пати повеќе намотки и двојно посилна струја
20 пати посилна струја

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели