ДЕПОНИЈА

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија
Наставна eдиница: Фосилни горива
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Во депониите ѓубрето се...

рециклира
складира
разградува

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е најопасниот спореден производ од депонијата?

Исцедок
Кислород
Метан

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели