ДЕПОНИЈА

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија
Наставна eдиница: Фосилни горива
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Во депониите ѓубрето се...

рециклира
складира
разградува

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е најопасниот спореден производ од депонијата?

Исцедок
Кислород
Метан

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели