ШТО ГИ ПРАВИ СОЕДИНЕНИЈАТА БАЗНИ

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Киселини , бази опасности
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Како ќе се промени бојата на црвена лакмусова хартија ако ја ставиме во базен раствор?

Ќе стане сина.
Ќе стане жолта.
Нема да се промени.
Ќе стане зелена.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е база според теоријата на Бренштед и Лори?

Супстанца со pH помало од 7
Акцептор на електрони
Акцептор на протони или H+ јони
Донор на протони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели