ШТО ГИ ПРАВИ СОЕДИНЕНИЈАТА БАЗНИ

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Киселини , бази опасности
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Како ќе се промени бојата на црвена лакмусова хартија ако ја ставиме во базен раствор?

Ќе стане сина.
Ќе стане жолта.
Нема да се промени.
Ќе стане зелена.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е база според теоријата на Бренштед и Лори?

Супстанца со pH помало од 7
Акцептор на електрони
Акцептор на протони или H+ јони
Донор на протони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Доколку сакате да додадете ново прашање на видеото кликнете на копчето "Додади прашање" и пополнете го формуларот. Откако ќе ги внесете информациите за прашањето продолжете со додавање на одговорите преку копчето "Додади нов одговор". Кога ќе ги внесете сите потребни информации кликнете на копчето "Прикачи" за да го одобриме прашањето.

Сподели