КИСЕЛИ ДОЖДОВИ

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Проблеми со својствата на киселините
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кога pH ќе падне од 6 на 4, за колку пати се зголемува киселоста?

2
10
100
1000

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е причина за формирањето на азотна киселина во киселите дождови?

Амонијакот кој е произведен од тешката индустрија.
Реакција на азотот од атмосферата со јаглерод диоксид.
Формирањето на оксиди на азот во моторите на моторните возила.
Согорувањето на фосилни горива кои содржат азот.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели