КИСЕЛИ ДОЖДОВИ

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Проблеми со својствата на киселините
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Кога pH ќе падне од 6 на 4, за колку пати се зголемува киселоста?

2
10
100
1000

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е причина за формирањето на азотна киселина во киселите дождови?

Амонијакот кој е произведен од тешката индустрија.
Реакција на азотот од атмосферата со јаглерод диоксид.
Формирањето на оксиди на азот во моторите на моторните возила.
Согорувањето на фосилни горива кои содржат азот.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Доколку сакате да додадете ново прашање на видеото кликнете на копчето "Додади прашање" и пополнете го формуларот. Откако ќе ги внесете информациите за прашањето продолжете со додавање на одговорите преку копчето "Додади нов одговор". Кога ќе ги внесете сите потребни информации кликнете на копчето "Прикачи" за да го одобриме прашањето.

Сподели