Магнетно поле на земјата и компаси

Тема: Електрицитет и магнетизам
Наставна eдиница: Својства на магнети и магнетно поле (Магнетно поле на Земјата)
Одделение: 9 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели