ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА

Тема: Енергија
Наставна eдиница: Зачувување на енергијата
Одделение: 8 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Ако телото има енергија, тогаш велиме дека има способност да:

Се движи
Изврши некаква работа
Мирува

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. За да биде корисна складираната енергија треба да може да:

Се создаде
Се чува
Се пренесе

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Енергијата се мери во:

Џули
Вати
Ампери
Волти

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Што и е потребно на нафтата за да согорува?

Кислород
Водород
Јаглерод диоксид

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели