ЦРТАЊЕ ГРАФИК НА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

Тема: Алгебра
Наставна eдиница: График на линеарна функција
Одделение: 7 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Колку точки ни се потребни за правилно да нацртаме права линија?

1
3
5

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кој од следните [x,y] парови е решение на равенката 3x + y = 8 ?

x=2, y=2
x=1, y=2
x=4, y=-3

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Доколку сакате да додадете ново прашање на видеото кликнете на копчето "Додади прашање" и пополнете го формуларот. Откако ќе ги внесете информациите за прашањето продолжете со додавање на одговорите преку копчето "Додади нов одговор". Кога ќе ги внесете сите потребни информации кликнете на копчето "Прикачи" за да го одобриме прашањето.

Сподели