ЦРТАЊЕ ГРАФИК НА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

Тема: Алгебра
Наставна eдиница: График на линеарна функција
Одделение: 7 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Колку точки ни се потребни за правилно да нацртаме права линија?

1
3
5

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кои од следниве [x,y] парови е решение на равенката 3x + y = 8 ?

x=2, y=2
x=3, y=1
x=2, y=1

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели