ЦРТАЊЕ ГРАФИК НА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

Тема: Алгебра
Наставна eдиница: График на линеарна функција
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Колку точки ни се потребни за правилно да нацртаме права линија?

1
3
5

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кои од следниве [x,y] парови е решение на равенката 3x + y = 8 ?

x=2, y=2
x=3, y=1
x=2, y=1

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели