СИЛНИ И СЛАБИ БАЗИ

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Киселини , бази и опасности
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Каква боја има универзалниот индикаторски раствор ако е во силна база?

светло сина
црвена
жолто-зелена
сина до вилетова

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е силна база?

База која содржи хидроксидни јони.
База која не е растворлива во вода.
База која комплетно дисоцира во вода.
База која реагира со сите метали.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели