СИЛНИ И СЛАБИ БАЗИ

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Киселини , бази и опасности
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Каква боја има универзалниот индикаторски раствор ако е во силна база?

светло сина
црвена
жолто-зелена
сина до вилетова

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е силна база?

База која содржи хидроксидни јони.
База која не е растворлива во вода.
База која комплетно дисоцира во вода.
База која реагира со сите метали.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Доколку сакате да додадете ново прашање на видеото кликнете на копчето "Додади прашање" и пополнете го формуларот. Откако ќе ги внесете информациите за прашањето продолжете со додавање на одговорите преку копчето "Додади нов одговор". Кога ќе ги внесете сите потребни информации кликнете на копчето "Прикачи" за да го одобриме прашањето.

Сподели