СИЛНИ И СЛАБИ БАЗИ

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Киселини , бази и опасности
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Каква боја има универзалниот индикаторски раствор ако е во силна база?

светло сина
црвена
жолто-зелена
сина до вилетова

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е силна база?

База која содржи хидроксидни јони.
База која не е растворлива во вода.
База која комплетно дисоцира во вода.
База која реагира со сите метали.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели