ШТО СЕ ЈОНИ?

Тема: Образување јонска врска и израмнување хемиски равенки
Наставна eдиница: Атоми и јони
Одделение: 9 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели