СТРУЈА

Тема: Електрицитет и магнетизам
Наставна eдиница: Електрична струја
Одделение: 9 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Која направа се користи за мерење на струја? И која е единицата?

Направата за мерење на струјата е волтметар а единица е волт
Направата за мерење на струја е амперметар а единицата е волт
Направата за мерење на струја е амперметар а идиницата е ампер.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е струја?

Струја е сјалица која светли.
Струја е најмала брзина на прототкот.
Струјата е брзина на протокот на полнеж.
Движење на електрони низ електричен спроводник

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Што се користи за мерење на јачината на електричната енергија?

засилувач
ламба
апарат
амперметар

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели