БРЗИНА НА РЕАКЦИЈА - ДЕЛ 2

Тема: Брзина на реакциите
Наставна eдиница: Фактори кои влијаат на брзина на реакција
Одделение: 9 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели