ГРАВИТАЦИЈА И СЛОБОДНО ПАЃАЊЕ

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Гравитација
Одделение: 8 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. На што се должи тоа што цврсто стоиме на Земјата?

Затоа што сме премногу тешки
Бидејќи имаме цврст карактер
Заради гравитацијата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Зошто Земјата се движи по орбита околу Сонцето - зошто не скршнува од својата патека?

Затоа што е заљубена во Сонцето
Заемна гравитациона сила
Бидејќи е импресионирана од сјајот на Сонцето
Затоа што неможе без својата ѕвезда

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Исак Њутн го предложил концептот за гравитација во 1670 год?

Точно
Неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Како зависи гравитационата сила од масите на телата?

Правопропорционално
Обратно пропорционално

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Како зависи гравитационата сила од квадратот на растојанието меѓу телата?

Право пропорционално
Обратно пропорционално

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Што треба да прави телото за да не ја чуствува својата тежина?

Слободно да паѓа
Да започне со диета
Да лебди

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Кога била објавена теоријата за општа релативност од Алберт Ајнштајн?

Во 1915
Во 1925

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Поради што топката фрлена во воздух се враќа назад?

Поради силата
Поради гравитацијата и отпорот на воздухот
Поради тежината на топката

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели