ТРЕТ ЊУТНОВ ЗАКОН

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Трет Њутнов закон за движење
Одделение: 8 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Како се однесуваат масата на телото и забрзувањето?

Право пропорционално
Обратно пропорционално
Невоспитано

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Како гласи третиот њутнов закон?

За секоја акција има еднаква и спротивна по насока реакција
За секоја акција има еднаква и иста по насока реакција
За секоја акција има несоодветна реакција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Кој услов треба да е исполнет за ракетата да може да полета?

Ракетата да има моќни крилја
Силата од гасовите е поголема од силата на тежината на ракетата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели