ТРЕТ ЊУТНОВ ЗАКОН

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Трет Њутнов закон за движење
Одделение: 8 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели