ПРОИЗВОДСТВО НА ЈОГУРТ

Тема: Клетки и организми
Наставна eдиница: Микроорганизми и храна. Производсвто на јогурт
Одделение: 7 одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кога бактериите го скиселуваат млекото, што се добива од лактозата?

Млечна киселина
Јогурт

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. На која температура се загрева млекото при патеризација и колку време?

30-35 степени, 20-25 минути
85-95 степени, 15-30 минути
50-60 степени, 30 минути

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели