ПРОИЗВОДСТВО НА ЈОГУРТ

Тема: Клетки и организми
Наставна eдиница: Микроорганизми и храна. Производсвто на јогурт
Одделение: 7 одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели