ШТО Е АТОМ

Тема: Прости супстанци, соединенија и смеси
Наставна eдиница: Елементи и атоми
Одделение: 8 одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Од кој грчки збор потекнува зборот атом?

Атомос
Аткомос
Аотомос
Аутогмос

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Атом е:

Најголема градбена единка на еден елемент
Најмала градбена единка на еден елемент
Средина на еден елемент

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Што е атом?

Најмалата единка во било кој елемент
Средната единица во елементот
Најголемата единка во елементот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Што е атом?

најголемиот дел од еден елемент
најмалиот дел од еден елемент
најбрзиот дел од еден елемент
најбавниот дел од еден елемент

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели