ВТОР ЊУТНОВ ЗАКОН

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Втор Њутнов закон за движење
Одделение: 8 одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Што ја привлекува топката?

воздухот
раката
гравитацијата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кога ќе ја фрлиме топката во воздух и ќе почне да паѓа, што се случува со топката?

топката колку што повеќе паѓа надолу, толку повеќе се забрзува
топката се забавува како што паѓа надолу

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Вториот Њутнов закон се сумира со равенката:

F=m/a
F=ma
F=ma/2

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели