КОВАЛЕНТНО СВРЗУВАЊЕ КАЈ ВОДОРОД КИСЛОРОД И АЗОТ

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите
Наставна eдиница: Образување ковалентни молекули
Одделение: 9 Одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели