ИНЕРЦИЈА

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Влијание на силите врз движењето, Инерција, инертност
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели