ИНЕРЦИЈА

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Влијание на силите врз движењето, Инерција, инертност
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Инерција е отпорот кон промена на движењето.

Неточно
Точно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е потребно за да се промени движењето на тело со поголема инерција?

помала резултантна сила
поголема резултантна сила
помала брзина

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Инерцијалната маса е мерка за одредување колкава брзина може да постигне едно тело.

Неточно
Точно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Како се пресметува силата?

f=m*a
H=a*f
s=d/t

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели