АРИТМЕТИЧКИ (ЛИНЕАРНИ) НИЗИ - ДЕЛ 1

Тема: Алгебра
Наставна eдиница: Правило за n-ти член на низа
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели