КОВАЛЕНТНИ ВРСКИ КАЈ ВОДАТА

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите
Наставна eдиница: Образување ковалентни молекули
Одделение: 9 Одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели