ГРАФИКОНИ РАСТОЈАНИЕ - ВРЕМЕ

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Графикони растојание - време
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Што покажува скаларната величина?

Големината и насоката на мерењето
Само насоката на мерењето
Само величината на мерењето
Само големината на мерењето

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што ни кажува брзината?

Како се движи еден предмет
Колку брзо се движи еден предмет, како се движи и во која насока
Кога еден предмет ќе престане да се движи

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Каква величина е брзината?

Векторска
Скаларна

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Што ни покажува поместувањето?

Колку еден предмет не се поместил
Колку еден предмет се поместил и во која насока
Каде да се врати еден предмет

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Зошто користиме пат-време и брзина-време графикони?

Да се представи правецот на движење
Да се представи движењето на предметот со текот на времето

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели