МЕНДЕЛЕЕВ И ПЕРИОДНИОТ СИСТЕМ

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите
Наставна eдиница: Историја на периодниот систем на елементите
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели